Voorwaarden

De activiteiten van de Repairs Café Amsterdam-Zuid worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige vrijwilligers.

Gebruik van gereedschap en materiaal zoals lijm, deuvels, tiewraps en kleine lapjes is gratis, evenals het advies van vrijwilligers.

Een vrijwillige bijdrage echter wordt op prijs gesteld, hiervan kunnen wij de koffie, onderdelen etc van betalen.

Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.

De vrijwilligers van het Repair Café s zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, of -uitgevoerde reparaties, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.

De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repaircafe zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

De reparateur behouden zich het recht voor bepaalde voorwerpen niet voor reparatie te willen accepteren.

De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

De bezoekers van het Repaircafe zijn verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

Om lange wachttijden te voorkomen, wordt erbij drukte maximaal één kapot voorwerpn per bezoeker bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker dan weer achter in de rij aan.

Tot een half uur voor het einde van een Repaircafe kunnen nieuwe spullen binnengebracht worden voor reparatie. Na die tijd kan niet gegarandeerd worden dat het item in behandeling kan worden genomen.